Strategisk Rådgivning.

Vi hjelper deg med strategier og markedsplaner som sikrer at aktiviter finner sted, til rett tid, til riktig målgruppe og gjennom de riktige kanalene.

Markedsplan

Sammen utarbeider vi en detaljert markedsplan for kommende perioder. Denne planen gir begge parter forutsigbarhet og gir mulighet for god planlegging og klargjøring i forkant av viktige sesonger, aktiviteter og eventuelle markedsføringstiltak.

Strategi

Vår strategiplanlegging tar alltid utgangspunkt i deres mål, enten det er kortsiktige eller langsiktige. Disse strategiene vil utarbeides for å imøtekomme deres unike behov og for å sikre at dere når deres mål på en effektiv måte.

Målgruppe

Vi definerer og utvikler spesifikke digitale målgrupper basert på deres kunder, ønsker og mål. Ved å benytte oss av disse gruppene på ulike digitale flater med tilpasset kommunikasjon, kan vi sikre en høyere grad av relevans og engasjement.

Statusmøter

Statusmøter med våre kunder er et viktig verktøy for å sikre effektiv kommunikasjon. Gjennom åpen og ærlig dialog sikrer vi et solid grunnlag for vårt arbeid, samtidig som våre kunder får full innsikt i prosessene og fremdriften i arbeidet vi utfører.